Category Archives: Dịch vụ internet Doanh nghiệp

GÓI FAST 90N

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 90 Mbps Tốc độ quốc tế: 2 Mb Giá: 440.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 90 BASIC

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 90 Mbps Tốc độ quốc tế: 1 Mbps Giá: 660.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 90 PLUS

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 90 Mbps Tốc độ quốc tế: 3 Mbps Giá: 880.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 200N

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 200 Mbps Tốc độ quốc tế: 2 Mbps Giá: 1.100.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 200 Bacsic

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 200 Mbps Tốc độ quốc tế: 4 Mbps Giá: 2.200.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 200 Plus

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 200 Mbps Tốc độ quốc tế: 6 Mbps Giá: 4.400.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 300N

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 300 Mbps Tốc độ quốc tế: 8 Mbps Giá: 6.050.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]

GÓI FAST 300 Basic

I. Thông tin gói cước: Tốc độ trong nước: 300 Mbps Tốc độ quốc tế: 11 Mbps Giá: 7.700.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí […]