Tag Archives: lắp đặt mạng viettel đà nẵng

GÓI CƯỚC SUPPERNET 5

I. Thông tin gói cước: Tốc độ: 250 Mbps Giá: 430.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 18 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp […]

GÓI CƯỚC SUPPERNET 4

I. Thông tin gói cước: Tốc độ: 200 Mbps Giá: 350.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 18 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp […]

GÓI CƯỚC NET 1 PLUS

I. Thông tin gói cước: Tốc độ: 40 Mbps Giá: 165.000/tháng II. Ưu đãi:  Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 18 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí. Miễn phí toàn bộ phí lắp […]