Tag Archives: Miễn phí đóng cước cho gói 40Mb

Miễn phí đóng cước cho gói 40Mb

Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí.  Đóng 12 tháng tặng thêm 4 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 18 tháng tặng thêm 6 tháng sử dụng miễn phí.  Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí thiết bị. Mạng viễn thông Viettel là nhà cung cấ Internet […]