Tag Archives: Miễn phí đóng cước gói 30Mb Viettel

Miễn phí đóng cước cho gói 30Mb

Đóng cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng sử dụng miễn phí. Đóng 12 tháng tặng thêm 2 tháng sử dụng miễn phí.  Đóng 18 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng miễn phí.  Miễn phí toàn bộ phí lắp đặt và phí thiết bị. Mạng viễn thông Viettel kính thông báo đến quý […]